Màn hình máy công nghiệp | Linh kiện máy công nghiệp
Giỏ hàng :

SẢN PHẨM MỚI

Màn hình OLED 1.77 inch dùng cho máy đo nhịp tim

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

950.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 6AV6640-0CA11-0AX1

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.450.000 VNĐ

Màn hình hiển thị HMI 15 inch NEC NL10276BC30-17E

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

3.950.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP270 6AV6545-0CA10-0AX0

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.450.000 VNĐ

Cảm ứng HMI Siemens Smart700 6AV6648 6AV6 648-0AC11-3AX0 ( 165x100mm )

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.450.000 VNĐ

Cảm ứng HMI Siemens Smart700 6AV6648 6AV6 648-0AC11-3AX0 ( 170x105mm )

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.450.000 VNĐ

Cảm ứng công nghiệp 5.7 inch AMT9528

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.650.000 VNĐ

Cảm ứng màn hình HMI DELTA TP04G / DOP-B07S410 / AMT01582 / DOP-B07S411

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

950.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 5.7 inch HITECH PWS1170.SPN / PWS1171.SPN

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.150.000 VNĐ

Cảm ứng HMI Weintek Weinview TK6070IQ

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.050.000 VNĐ

Cảm ứng công nghiệp Siemens 7 inch TP170 6AV6545-0BA15-2A

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 01 tháng với khách mua về

1.250.000 VNĐ

Tấm cảm ứng công nghiệp HMI Siemens TP1200 6AV2 124-0MC01-0AX0

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

2.350.000 VNĐ

Màn hình hiển thị máy may công nghiệp 5.7 inch Mitsubishi LM32019T

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

3.650.000 VNĐ

Cảm ứng công nghiệp 6.2 inch Mitsubishi (HS-070010042/HST-TPD6.2A)

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

2.500.000 VNĐ

Tấm cảm ứng máy in phim Dryview 8900 (N010-551-T241-T)

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

2.650.000 VNĐ

Màn hình hiển thị máy cắt CNC 15 inch Sharp LQ150X1LW95

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

5.650.000 VNĐ

Màn hình hiển thị máy thẩm mỹ 5.7 inch 240320B1 Ver B.0

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

5.700.000 VNĐ

Tấm cảm ứng máy thẩm mỹ 5.7 inch 240320B1 Ver B.0

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

2.500.000 VNĐ

Màn hình hiển thị công nghiệp 10.1 inch NL6448BC33-59

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

5.500.000 VNĐ

Tấm cảm ứng công nghiệp N101-0550-T343

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

3.500.000 VNĐ

Tấm cảm ứng công nghiệp 7 inch TP-177A / B

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.550.000 VNĐ

Tấm cảm ứng công nghiệp 7 inch 162×110 mm

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.500.000 VNĐ

Tấm cảm ứng công nghiệp 6 inch

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 01 tháng với khách mua về

1.500.000 VNĐ

Màn hình 12.1 inch Advantech FPM-3220T

Thông tin : Giá sản phầm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 07 ngày với khách mua về

3.650.000 VNĐ

Màn hình 9.4 inch Sharp LM64K837

Thông tin : Giá sản phầm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 07 ngày với khách mua về

4.500.000 VNĐ

Màn hình 5.7 inch Hitachi TX26D68VC1CAA SX14Q003 SX14Q003-C1 SX25S003-ZZA

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 07 ngày với khách mua về

4.150.000 VNĐ

Màn hình 10.1 inch Nec NL6448AC33-29

Thông tin : Giá sản phầm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 07 ngày với khách mua về

2.950.000 VNĐ

Màn hình hiển thị Sharp 12.1 inch (LQ121S1DG11 / LQ121S1DG21)

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 07 ngày với khách mua về

2.900.000 VNĐ

Màn hình 7 inch Mitsubishi GS2017WTBD 6203B0003E100

Thông tin : Giá sản phầm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 01 tháng với khách mua về

1.150.000 VNĐ

Cảm ứng công nghiệp Mitsubishi 7 inches GS2017WTBD

Thông tin : Giá sản phầm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 01 tháng với khách mua về

1.150.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.4 inch 173x228mm

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 01 tháng với khách mua về.

1.950.000 VNĐ

Tấm cảm ứng máy thẩm mỹ 10,4 inch 175x226mm

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : Bảo hành 03-06 tháng nếu công ty thay thế, bao test 01 tháng với khách mua về.

2.150.000 VNĐ

Màn hình HMI Sharp 5.7 inch LM057QC1T01

Màn hình : 5.7

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

2.450.000 VNĐ

5.7

Màn hình HMI Sharp LM641836

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 06 tháng

5.500.000 VNĐ

Cảm ứng máy công nghiệp CNC 8 inch / 183x141mm

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.250.000 VNĐ

Màn hình công nghiệp HMI 8 inch Innolux AT080TN52 EJ080NA-05B

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.450.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 8 inch Innolux AT080TN52 / 183x141mm

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

Liên hệ

Màn hình công nghiệp HMI LM64P101 LM64P101R LM64P10

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

4.150.000 VNĐ

HDD Maxtor/ATLAS 10K V 73G Ultra320 68pin Serve SCSI

Bảo hành : 06 tháng

2.950.000 VNĐ

Tấm cảm ứng máy đo lãng xương AOS-100SA

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

1.850.000 VNĐ

Màn hình công nghiệp Siemens TP270 6AV6 545-0CC10-0AX0

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

7.500.000 VNĐ

Cáp màn hình máy hàn cáp quang Sumitomo Z1c

Bảo hành : 01 tháng ( không bị rạn nứt,đứt cáp,nhiễm ẩm và hoá chất )

Liên hệ

Màn hình hiện thị máy hàn cáp quang Sumitomo Z1c

Bảo hành : 01 tháng ( không bị rạn nứt,đứt cáp,nhiễm ẩm và hoá chất )

Liên hệ

Màn hình cảm ứng máy hàn cáp quang Sumitomo Z1c

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

Liên hệ

Màn hình máy ép gạch công nghiệp Panasonic GT32 AIG32MQ02D-F

Bảo hành : 1 tháng ( tình trạng còn nguyên vẹn,không rạn nứt,vỡ,đứt cable )

3.800.000 VNĐ

Màn hình máy công nghiệp LM64P89L LM64P89 LM64P89NA LM64P89N

Thông tin : Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành : 03-06 tháng ( Bao test 01 tháng nếu khách mua về )

2.150.000 VNĐ

Màn hình máy công nghiệp Kyocera KCS057QV1AJ-G23

Bảo hành : 06 tháng

3.200.000 VNĐ

Màn hình OLED 1.77 inch dùng cho máy đo nhịp tim - 950000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 6AV6640-0CA11-0AX1 - 1450000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình hiển thị HMI 15 inch NEC NL10276BC30-17E - 3950000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP270 6AV6545-0CA10-0AX0 - 1450000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng HMI Siemens Smart700 6AV6648 6AV6 648-0AC11-3AX0 ( 165x100mm ) - 1450000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng HMI Siemens Smart700 6AV6648 6AV6 648-0AC11-3AX0 ( 170x105mm ) - 1450000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng công nghiệp 5.7 inch AMT9528 - 1650000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng màn hình HMI DELTA TP04G / DOP-B07S410 / AMT01582 / DOP-B07S411 - 950000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình cảm ứng HMI 5.7 inch HITECH PWS1170.SPN / PWS1171.SPN - 1150000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng HMI Weintek Weinview TK6070IQ - 1050000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng công nghiệp Siemens 7 inch TP170 6AV6545-0BA15-2A - 1250000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng công nghiệp HMI Siemens TP1200 6AV2 124-0MC01-0AX0 - 2350000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình hiển thị máy may công nghiệp 5.7 inch Mitsubishi LM32019T - 3650000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng công nghiệp 6.2 inch Mitsubishi (HS-070010042/HST-TPD6.2A) - 2500000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng máy in phim Dryview 8900 (N010-551-T241-T) - 2650000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình hiển thị máy cắt CNC 15 inch Sharp LQ150X1LW95 - 5650000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình hiển thị máy thẩm mỹ 5.7 inch 240320B1 Ver B.0 - 5700000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng máy thẩm mỹ 5.7 inch 240320B1 Ver B.0 - 2500000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình hiển thị công nghiệp 10.1 inch NL6448BC33-59 - 5500000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng công nghiệp N101-0550-T343 - 3500000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng công nghiệp 7 inch TP-177A / B - 1550000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng công nghiệp 7 inch 162×110 mm - 1500000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng công nghiệp 6 inch - 1500000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình 12.1 inch Advantech FPM-3220T - 3650000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình 9.4 inch Sharp LM64K837 - 4500000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình 5.7 inch Hitachi TX26D68VC1CAA SX14Q003 SX14Q003-C1 SX25S003-ZZA - 4150000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình 10.1 inch Nec NL6448AC33-29 - 2950000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình hiển thị Sharp 12.1 inch (LQ121S1DG11 / LQ121S1DG21) - 2900000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình 7 inch Mitsubishi GS2017WTBD 6203B0003E100 - 1150000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng công nghiệp Mitsubishi 7 inches GS2017WTBD - 1150000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.4 inch 173x228mm - 1950000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng máy thẩm mỹ 10,4 inch 175x226mm - 2150000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình HMI Sharp 5.7 inch LM057QC1T01 - 2450000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình HMI Sharp LM641836 - 5500000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Cảm ứng máy công nghiệp CNC 8 inch / 183x141mm - 1250000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình công nghiệp HMI 8 inch Innolux AT080TN52 EJ080NA-05B - 1450000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình cảm ứng HMI 8 inch Innolux AT080TN52 / 183x141mm - Liên hệ VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình công nghiệp HMI LM64P101 LM64P101R LM64P10 - 4150000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

HDD Maxtor/ATLAS 10K V 73G Ultra320 68pin Serve SCSI - 2950000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Tấm cảm ứng máy đo lãng xương AOS-100SA - 1850000 VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình công nghiệp Siemens TP270 6AV6 545-0CC10-0AX0 - 7500000 VNĐ

Giá : 7.500.000đ

Cáp màn hình máy hàn cáp quang Sumitomo Z1c - liên hệ VNĐ

Giá : Liên hệ

Màn hình hiện thị máy hàn cáp quang Sumitomo Z1c - Liên hệ VNĐ

Giá : Liên hệ

Màn hình cảm ứng máy hàn cáp quang Sumitomo Z1c - Liên hệ VNĐ

Chưa có thông tin sản phẩm.

Màn hình máy ép gạch công nghiệp Panasonic GT32 AIG32MQ02D-F - 3800000 VNĐ

Giá : 3.800.000đ

Màn hình máy công nghiệp LM64P89L LM64P89 LM64P89NA LM64P89N - 2150000 VNĐ

Giá : Liên hệ

Màn hình máy công nghiệp Kyocera KCS057QV1AJ-G23 - 3200000 VNĐ

Giá : Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng 1

Hỗ trợ bán hàng 2

Thông tin công ty

Chính sách công ty

Quy định khách hàng

HEAD OFFICE

  Bản quyền (c) 2012 Siêu thị thiết bị công nghệ số trực tuyến

   • Trụ sở chính:  3 Hàng Rươi, P.Hàng mã, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
   • ĐT: 0906 226 069 - 0983 111 959
   •  Chi nhánh 1:  276 phố Vọng, P.Phương liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
   •  ĐT: 0906 226 069 - 0973 472 475
   • Chi nhánh 2: 222/1 Bùi Đình Tuý, P.12,Q.Bình Thạnh,Hồ Chí Minh
   • ĐT : 0906 226 069 - 0983 111 959Link bạn bè: in ảnh lên gỗ | sửa chữa máy tính bảng| linh kiện máy tính bảng | Dien thoai sieu ben | dịch vụ in anh dep thứ hai Hà Nội | Thiết kế web Hải Phòng | Lắp Mạng FPT | Diễn đàn rao vặt | Đánh giá điện thoại | laptop cũ | Đại học Thái Nguyên Thai Nguyen University new travel Tuyển sinh Đại học Thái Nguyên 2015 | Thi công nội thất, Thi công shop , lap dat camera tphcm | ket qua xo so | Công dụng của tỏi đen | Máy đo huyết áp Omron | Microlife vietnam | Chữa Bệnh Sỏi Thận , Chữa Bệnh Đau Dạ Dày , Chữa Bệnh Trĩ Ngoại xo so mien nam | ve may bay di my | ve may bay di nhat ban | tui moi truong | co nhan tao | trung tâm gia sư trí tâm | ban can ho the estella ban biet thu quan 2 dien dan rao vat
Thiết kế website và SEO bởi: trungbatigol.com