Tìm sản phẩm

Thông tin: 3IC Chip CPU

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Biến tần cao áp backlight 104PW201

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Cảm ứng máy tính bảng

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 01 tháng ( không bị rạn nứt,đứt cáp,nhiễm ẩm và hoá chất )

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: IC điều khiển 3Flash Memory

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: IC điều khiển

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: IC điều khiển 3IC Chuyển mạch

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: IC điều khiển

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: IC sửa ảnh wed 3Bộ nhớ Flash

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Mạch biến tần cao áp

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình LCD máy HIOKI

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị LCD trên ô tô 8.0 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị Công nghiệp 10.4 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp LCD 15 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: màn hình chính hãng, mới chưa qua sử dụng

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị LCD Công nghiệp 5.7 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: màn hình chính hãng, mới chưa qua sử dụng

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị LCD công nghiệp 8.4 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình cảm ứng thiết bị điều khiển nhiệt

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: màn hình chính hãng, mới chưa qua sử dụng

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình LCD định vị ô tô BMW 5 Series 10,3 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình 10.4 inch

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị LCD 10.1 inch dùng tên ô tô

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.4 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị Công nghiệp 10.4 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: màn hình chính hãng, mới chưa qua sử dụng

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hinhg công nghiệp Siemens M377 19 inch Sharp

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp LCD 4.8 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 5.7 inch

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn Hình Công Nghiệp LCD 5.7 inch Kyocera

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: màn hình chính hãng, mới chưa qua sử dụng

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

5.700.000

Thông tin: Màn hình LCD công nghiệp 5.7 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình LCD 7.0 inch dùng cho máy ép phun

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: màn hình 7.0 inch / 50 chân

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 8.4 inch Sharp

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị công nghiệp

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Thay màn hình cảm ứng thiết bị đo

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Có lắp đặt tận nơi. Giá trên chưa bao gồm công thay thế.

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn Hình 1.77 inch airvo 2

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.1 inch

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Liên hệ

Thông tin: màn hình LCD 10.1 inch dùng cho ô tô

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.1 inch

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.1 inch

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị LCD kích thước 10.1 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.2 inch

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: màn hình chính hãng, mới chưa qua sử dụng

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.4 inch

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình LCD 10.4 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.4 inch

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Màn hình LCD Hitachi 10.4

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.4 inch

Bảo hành:

Liên hệ

Thông tin: Màn hình công nghiệp 10.4 inch

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Liên hệ

Thông tin: Màn hình hiển thị LCD 10.4 inch

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin: Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay thế

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Thông tin:

Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ
Chat Zalo
tel:0906226069